Annual Conference van het European Platform for Rehabilitation – 8 en 9 juni 2017

Het jaarlijkse “ Annual Conference van het European Platform for Rehabilitation “ (EPR) vond plaats op 8 en 9 juni 2017 in Mulhouse, Frankrijk. Op deze “Annual Conference” waren deelnemers uit 15 landen vertegenwoordigd.
Het thema voor deze conferentie was: ‘nieuwe vaardigheden voor de 21e eeuw’. De samenleving verandert snel, de digitale transformatie van de economie vormt de manier waarop de maatschappij en mensen werken. Banen worden overbodig en andere banen groeien snel door alle nieuwe technologische ontwikkelingen. Deze transformatie vereist steeds meer van de kwetsbare of gehandicapte mensen.
Op de 1e dag waren er ‘Experts speakers’ uit België, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Spanje, Nederland en Verenigd Koninkrijk. Verder waren er bestuursvergaderingen, discussiegroepen, workshops en de prijsuitreiking & presentatie door de winnaar van de EPR-innovatieprijs 2017. Dit jaar is de innovatieprijs uitgereikt aan Evalda Bizjak, een ergotherapeut uit Slovenia, werkzaam bij URI.

Op de tweede dag gaven vijf EPR leden presentaties om praktijk innovaties te delen. De onderwerpen waren; therapeutisch onderwijs, mobiliteitsbekwaamheid die leidt tot betere banen, het introduceren van gezondheidsinnovatie in de dagelijkse revalidatie, ecologische landbouw als onderdeel van het herstelproces en het opbouwen van een brug tussen medische revalidatie en werk coaching.
Twee Vroege Interventie partners zijn lid van het ‘European Platform for Rehabiltation’ (EPR). Het EPR kennisnetwerk heeft zijn aandachtsgebieden Revalidatie, Dagbesteding en Onderwijs. Mensen met een handicap heb je overal in Europa en ze hebben eigenlijk allemaal dezelfde ‘basis’ behoeften. Hoe daar elders in Europa mee omgegaan wordt verschilt echter nog al. Dat heeft te maken met cultuur, wet- en regelgeving en de daarbij behorende financiële mogelijkheden. Het EPR is daarom ook vooral een kennisnetwerk: uitgangspunt is het delen van ervaringen en het uitwisselen van goede ideeën in verschillende sociaal economische en maatschappelijk systemen. Vaak met beperkte middelen omgaan met dezelfde problemen.
Tweejaarlijks stelt het EPR, samen met de betreffende instellingen een ‘Centre action plan’ op. Al deze plannen komen naast elkaar te liggen. Daar waar gezamenlijke behoefte blijkt om bepaalde onderwerpen te bespreken koppelt het secretariaat van het EPR de betreffende organisaties aan elkaar. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van seminars, workshops of ‘centre visits’ waarbij de deelnemers elkaar daadwerkelijk de hand kunnen schudden. Maar ook via intensief e-mailcontact waarbij documenten beschikbaar gesteld worden, is kennis uitwisselen goed mogelijk. Het secretariaat van het EPR is gevestigd in Brussel. Letterlijk en figuurlijk dicht bij het Europees Parlement van waaruit veel wet en regelgeving komt. De voertaal binnen het EPR is Engels.
Het streven is om ieder jaar weer enkele andere ‘specialisten’ van onze twee netwerk partners Vroege Interventie in contact te brengen met Europese collega’s. Het is niet alleen leerzaam en nuttig, maar ook inspirerend en leuk! Meer weten? Website EPR : www.epr.eu