Platform Fit for Work – 16 juni

Vroege Interventie is verbonden aan het nationaal platform Fit for Work. Fit for Work is een actief Nationaal platform van betrokken partijen. Dit jaar is het Fit for Work Platform vijf jaar actief. Fit for Work maakt zich sterk voor een nationale aanpak gericht op werkbehoud bij een chronische aandoening. Met alle betrokkenen willen we de barrières slechten die werken met een chronische aandoening in de weg staan. Met praktische ondersteuning voor werknemers en werkgevers, aandacht voor arbeidsparticipatie vanuit de zorg en ondersteunend overheidsbeleid. Zo kunnen meer mensen met een chronische aandoening aan het werk blijven.
Activiteiten zijn onder andere; ontbijtsessie met 2e Kamerleden, richtlijn geschreven chronisch zieken en werk, bezoek aan de minister en 2e kamer overhandigen manifest Chronisch zieken en werk, een brief geschreven aan de huidige formateur voor een minister van Werk en Gezondheid, ZONNW subsidie, congres bij de Sociaal Economische Raad, een werkgevers tool voor medewerkers met een chronische aandoening, een Nationale Award voor werkgevers die het beste omgaan met chronisch zieken en er zijn platform bijeenkomsten.
Afgelopen vrijdag was er weer een platformbijeenkomst waar de nationale en Europese activiteiten en plannen voor 2017 zijn besproken. Op 22 juni was een platform vergadering over de vragen van de ministers van SZW en VWS om na te gaan wat er van de ‘huiswerk-vragen’ is terecht gekomen die de SER constateerde in haar advies over werken met een chronische aandoening.