Vroegeinterventie

Direct aanmelden voor een quickscan Meer »

Quickscan

Direct aanmelden voor een Quickscan door een revalidatiearts Meer »

Partners Vroege Interventie

Het VI-centrum bij u in de buurt. Meer »

Arbeidsrevalidatie

Arbeidsrevalidatie kan een eerste stap betekenen op de weg (terug) naar werk. Meer »

Persoonlijke aanpak

Wij spreken cliënten aan op hun eigen verantwoordelijkheid en gaan uit van hun mogelijkheden en niet van hun beperkingen. Meer »

 

Verwijzer

Werk samen met Vroege Interventie aan duurzaam herstel.

Wilt u snel resultaat? Wij leren mensen in korte tijd met een intensief programma omgaan met lichamelijke en psychische klachten. Zo kunnen ze los van pijn en zonder problemen functioneren en weer genieten werk en hun sociale activiteiten.

Vroege Interventie werkt met beperkte wachttijden en een team van professionals dat dagelijks voor u klaar staat. Bel nu voor een afspraak :

  • Na 1 tot 3 weken start het hervatten van werkzaamheden.
  • Ruim 85% van onze cliënten bereikt hun eigen beoogde resultaat.

Welke rol speelt de verwijzend arts?

Ieder traject doen wij in nauw overleg met de verwijzend arts en cliënt. Wij hebben een open benadering en vinden het van belang om gedurende het revalidatie traject regelmatig contact met alle partijen te hebben. Communicatie met alle betrokkene is van goot belang. Onze aanpak is direct en persoonlijk. Wij spreken cliënten aan op hun eigen verantwoordelijkheid en gaan uit van hun mogelijkheden en niet van hun beperkingen.

Om een geslaagd re-integratietraject mogelijk te maken houden wij u op de hoogte van de voortgang, de vorderingen van uw cliënt en adviezen om de re-integratie goed aan te laten sluiten bij het revalidatietraject. Deze aanpak stimuleert en motiveert en is succesvol voor een duurzame maatschappelijk participatie en arbeid

Lichamelijke, mentale en sociale factoren beïnvloeden de belastbaarheid van uw werknemer. Ons multidisciplinair team van professionals bestaat daarom ook uit:

  • Revalidatiearts
  • Fysiotherapeut
  • Bewegingsdeskundige
  • Psycholoog
  • Re-integratiedeskundige
  • Casemanager
  • Secretaresse

Mensen werken aan hun lichamelijke conditie middels fysieke training. Deze training wordt stapsgewijs opgebouwd en begeleid door onze fysiotherapeuten. Onder begeleiding van de psycholoog en de re-integratiedeskundige werken mensen aan het vergoten van de mentale weerbaarheid. Tijdens de revalidatie leert uw werknemer de oorzaak van de klachten te herkennen. Door middel van het uitwisselen van informatie, coaching, begeleiding en groeps- en individuele ervaringen wordt een gezonde omgang met klachten geleerd Zo blijft uw werknemer ook op lange termijn klachtenvrij functioneren. Hierdoor herstelt het functioneren en kunnen re-integratie en andere activiteiten snel hervat worden.

Zoals bij alle specialistische zorg is op de vergoeding van onze programma’s (diagnostiekfase en revalidatiefase) de eigen risico regeling van toepassing. Er kan door de zorgverzekeraar van uw patiënt dus aanspraak worden gemaakt op het eigen risico, voor zover dit nog niet is verbruikt. Wanneer de behandeling van uw patiënt zich uitstrekt over twee verschillende kalenderjaren, bestaat de mogelijkheid dat de verzekeraar voor beide jaren het eigen risico aanspreekt. Afhankelijk van de verzekeringspolis kan het zijn, dat het eigen risico wordt aangesproken van de cliënt. Zijn de financiële consequenties van het behandelplan compleet, duidelijk en vooraf weergegeven aan de cliënt?