Vroegeinterventie

Direct aanmelden voor een quickscan Meer »

Quickscan

Direct aanmelden voor een Quickscan door een revalidatiearts Meer »

Partners Vroege Interventie

Het VI-centrum bij u in de buurt. Meer »

Arbeidsrevalidatie

Arbeidsrevalidatie kan een eerste stap betekenen op de weg (terug) naar werk. Meer »

Persoonlijke aanpak

Wij spreken cliënten aan op hun eigen verantwoordelijkheid en gaan uit van hun mogelijkheden en niet van hun beperkingen. Meer »

 

Kwaliteit

Kwaliteit – CQ Index:
Revalidatie Nederland hecht veel belang aan het meten van de patiënttevredenheid. Hiervoor worden consumer quality index (CQI) vragenlijsten gebruikt, die tot doel hebben de ervaringen en tevredenheid van patiënten in kaart te brengen. Revalidatie Nederland gebruikt deze vragenlijsten elke drie jaar. De revalidatie-instellingen kunnen de resultaten gebruiken om de zorg meer toe te spitsen op de patiënt. Uit deze vragenlijsten bleek dat volwassenen de revalidatie een 8,3 als rapportcijfer gaven.

revalidatie-nederland-500x221

Blik op werk
Blik op Werk (BoW) is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut dat zich inzet voor de kwaliteit van dienstverlening op het gebied van duurzame arbeidsdeelname. BoW beheert een keurmerk en ontwikkelt instrumenten die in de praktijk inzetbaar zijn voor overheden, werkgevers en dienstverleners op het gebied van arbeidsdeelname. Dienstverleners die voldoen aan de eisen van BoW en de certificerende instellingen krijgen een Blik op Werk Keurmerk. Deze eisen en normen zijn vastgelegd in de handleiding van het Blik op Werk Keurmerk. Om de kwaliteit van de aangesloten dienstverleners te bewaken wordt jaarlijks getoetst of de dienstverlener nog aan de eisen van het keurmerk voldoet. Het Keurmerk maakt kwaliteit op eenduidige wijze inzichtelijk en biedt garantie op kwaliteit. Dienstverleners met het Keurmerk onderscheiden zich van dienstverleners zonder Keurmerk. Het toepassen van het Blik op Werk Keurmerk maakt de markt transparanter.

blikopwerk

Kwaliteitsvenster. Hiermee kunnen revalidatie-instellingen en ziekenhuizen patiënten eenduidige, betekenisvolle en onderscheidende online informatie geven over de kwaliteit van de revalidatiezorg. Goede prestaties De revalidatiesector laat haar prestaties graag zien. Uit de kwaliteitsgegevens op www.zorginzicht.nl komt onder andere naar voren dat de revalidatiesector goed presteert. Zo zijn de patiënten zeer tevreden over de revalidatie-instellingen. Volwassenen geven gemiddeld een 8,3 als rapportcijfer.

345