Vroegeinterventie

Direct aanmelden voor een quickscan Meer »

Quickscan

Direct aanmelden voor een Quickscan door een revalidatiearts Meer »

Partners Vroege Interventie

Het VI-centrum bij u in de buurt. Meer »

Arbeidsrevalidatie

Arbeidsrevalidatie kan een eerste stap betekenen op de weg (terug) naar werk. Meer »

Persoonlijke aanpak

Wij spreken cliënten aan op hun eigen verantwoordelijkheid en gaan uit van hun mogelijkheden en niet van hun beperkingen. Meer »

 

VI netwerk

De Stichting Vroege Interventie Revalidatiezorg ondersteunt mensen met een dreigende en/of beperking met verschillende vormen van arbeidsrevalidatie. De 10 erkende partners van Stichting Vroege Interventie Revalidatiezorg zijn wettelijk erkende revalidatiecentra die zijn aangesloten bij Revalidatie Nederland. De partners leveren medisch specialistische revalidatiezorg. De Stichting Vroege Interventie Revalidatiezorg is onderscheidend door een unieke werkwijze waarbij de cliënt centraal staat.

In onze visie op gezond zijn, is arbeid van essentieel belang. Dat kan betaalde of onbetaalde arbeid / participatie zijn. Bij de Vroege Interventie methodiek is arbeid een belangrijk onderdeel van de methodiek. De uitwerking en het bereiken van dat doel met u zal altijd voorop staan.

Vroege Interventie is al jaren marktleider op het gebied van arbeidsrevalidatie en re-integratie.De 10 erkende partners van Stichting Vroege Interventie Revalidatiezorg leggen zich toe op het aanbieden van diverse kwalitatief hoogwaardige revalidatieproducten met betrekking tot arbocuratieve zorg en dienstverlening waarmee mensen aan het arbeidsproces kunnen blijven deelnemen of kunnen gaan deelnemen. Met 17 locaties verspreid over het land hebben we landelijke dekking.

vi dag collegae

Stichting Vroege Interventie revalidatiezorg verleent medische specialistische poliklinische revalidatiezorg die voor iedere Nederlander vanuit de basiszorgpolis verzekerd is. Het landelijke netwerk Vroege Interventie Revalidatiezorg heeft als doel om op een snelle, efficiënte manier te beoordelen welke vorm van medisch specialistische revalidatie de cliënt dient te volgen. Als arts kunt u door snel en gericht te verwijzen complexe chroniciteit en verzuim helpen te verminderen en/of voorkomen. Vroege Interventie is daarbij gespecialiseerd in complexe houdings- en bewegingsapparaat klachten, chronische pijn en/of psychosomatische stoornissen. Wij bieden dienstverlening op maat en geven u deskundig advies.

Onze revalidatiezorg is gericht op het zelf leren managen van gezondheid en (pijn)gedrag. Dit gebeurd middels een intensieve begeleiding, bewustmaken en beïnvloeden van gedrag. In dit gedragsmatige revalidatieproces staan functioneren en maatschappelijke participatie centraal.

foto 13