Vroegeinterventie

Direct aanmelden voor een quickscan Meer »

Quickscan

Direct aanmelden voor een Quickscan door een revalidatiearts Meer »

Partners Vroege Interventie

Het VI-centrum bij u in de buurt. Meer »

Arbeidsrevalidatie

Arbeidsrevalidatie kan een eerste stap betekenen op de weg (terug) naar werk. Meer »

Persoonlijke aanpak

Wij spreken cliënten aan op hun eigen verantwoordelijkheid en gaan uit van hun mogelijkheden en niet van hun beperkingen. Meer »

 

Kosten Wet Verbeterde Poortwachter

“Vroege Interventie loont !”

Het is natuurlijk erg vervelend als een werknemer uitvalt. Zowel voor de werknemer als voor de werkgever. De uitgevallen werknemer heeft de eerste 52 weken recht op doorbetaling van het loon en de volgende 52 weken op 70% daarvan. Ten tweede vervanging van de tijdelijk uitgevallen werknemer brengt kosten met zich mee. Immers, een tijdelijk uitgevallen werknemer zal uiteindelijk vervangen moeten worden. Ten derde zijn er de kosten die de werkgever moet maken om ervoor te zorgen dat de werknemer weer kan integreren in het arbeidsproces: de re-integratiekosten. 

U bent werkgever en heeft te maken met een arbeidsongeschikte werknemer.

Het modaal inkomen 2014 volgens het CPB is € 35.000. (CPB)

Per maand is dit bruto € 2.695 en netto ongeveer € 1.945.

Directe kosten ziekteverzuim per dag ongeveer 250 euro per dag (TNO). Een zieke werknemer kost je als werkgever gemiddeld 250 euro per dag, maar dit kan nog verder oplopen (zie hieronder). Zieke werknemer kost 200 tot 400 euro per dag. Je hebt te maken met directe kosten en indirecte kosten. Directe kosten zijn o.a. de loondoorbetaling en arbodienstverlening. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening.

Waaruit bestaan de kosten? Je kunt de kosten zelf berekenen per werknemer. Hieronder een voorbeeld met kostenposten – uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van 35.000 euro (cijfers CPB, 2014). Wat kost het je als een werknemer tijdelijk of langdurig uitgeschakeld is door ziekte? Waaruit bestaan de kosten voor ziekteverzuim?

Kosten zieke/verzuimende werknemer per dag:

Loondoorbetaling 153 euro
Kosten vervanging 146 euro
Verlies productie/dienst 43 euro
Kosten arbodienstverlening 60 euro
Verzuimbegeleiding 7,50 euro
Totaal verzuimkosten: 410 euro per dag

(Bronnen: CPB, CBS, MKB)

Verwachte kosten zullen zijn in de deze casus: (dubbel klikken op onderstaand figuur om te vergroten)

Probleemanalyse                (6 weken) ongeveer 6.200 euro

Eerste jaar evaluatie           (52 weken) ongeveer 54.000 euro

Eindevaluatie                      (91 weken) ongeveer 92.000 euro

foto wvp tijdspad

Op grond van artikel 7:629 BW moet u gedurende twee jaar 70% van het laatst verdiende loon doorbetalen, terwijl de arbeidsongeschikte werknemer daar geen arbeid tegenover kan stellen. Wellicht moeten er ook nog kosten gemaakt worden in het kader van het ‘tweede spoor’, bijvoorbeeld kosten wegens inschakeling van een re-integratie- of outplacementbureau. Indien U als werkgever niet tijdig ingrijpt bent U dus veel geld kwijt.  

Snel ingrijpen voorkomt complexe chroniciteit en langdurig arbeidsverzuim !! Kies daarom voor één of meerdere van onze producten:

  • Revalidatie diagnostiek (Quickscan)
  • Poliklinische arbeidsrevalidatie
  • Functionele Capaciteit Evaluatie