Vroegeinterventie

Direct aanmelden voor een quickscan Meer »

Quickscan

Direct aanmelden voor een Quickscan door een revalidatiearts Meer »

Partners Vroege Interventie

Het VI-centrum bij u in de buurt. Meer »

Arbeidsrevalidatie

Arbeidsrevalidatie kan een eerste stap betekenen op de weg (terug) naar werk. Meer »

Persoonlijke aanpak

Wij spreken cliënten aan op hun eigen verantwoordelijkheid en gaan uit van hun mogelijkheden en niet van hun beperkingen. Meer »

 

Onderzoek

De inhoud van de verschillende onderdelen van de Vroege Interventie trainingen, te weten fysiek, mentaal en arbeid, zijn goed onderbouwd. Echter de effectiviteit (arbeidsparticipatie, werkvermogen) en kosten effectiviteit (zorggebruik, verzuim, productiviteit en kwaliteit van leven) van de Vroege Interventie aanpak is nog niet eerder onderzocht. Voor verschillende partijen, zoals patiënten, revalidatiecentra, werkgevers, zorgverzekeraars, UWV en de overheid, is het van belang om inzichtelijk te krijgen wat de (kosten)effectiviteit van Vroege Interventie is. In een  promotieonderzoek wordt de (kosten)effectiviteit van Vroege Interventie onderzocht.

timo etc

Terugkeer naar werk voor mensen met chronische aspecifieke klachten aan het houding en bewegingsapparaat

Onderzoeker: Timo Beemster, promovendus

Vroege Interventie In dit promotieonderzoek wordt de (kosten)effectiviteit van Vroege Interventie onderzocht. Vroege Interventie is een arbeidsrevalidatie programma voor mensen die langer dan zes weken geheel of gedeeltelijk verzuimen met een arbeidsbeperking als gevolg van aspecifieke klachten aan het houding en bewegingsapparaat. Vroege Interventie heeft als doel om mensen duurzaam terug te laten keren naar eigen werk of passend ander werk. Vroege Interventie start met een multidisciplinaire screening, gevolgd door een vijftien weken durende training waarbij tweemaal per week een dagdeel multidisciplinair wordt getraind volgens een gedragsmatige en tijd contingente aanpak. De Vroege Interventie arbeidsrevalidatie trajecten worden door twaalf revalidatiecentra in Nederland uitgevoerd.

foto vi trail timo