Vroegeinterventie

Direct aanmelden voor een quickscan Meer »

Quickscan

Direct aanmelden voor een Quickscan door een revalidatiearts Meer »

Partners Vroege Interventie

Het VI-centrum bij u in de buurt. Meer »

Arbeidsrevalidatie

Arbeidsrevalidatie kan een eerste stap betekenen op de weg (terug) naar werk. Meer »

Persoonlijke aanpak

Wij spreken cliënten aan op hun eigen verantwoordelijkheid en gaan uit van hun mogelijkheden en niet van hun beperkingen. Meer »

 

Visie en missie

Missie Stichting Vroege Interventie revalidatiezorg

Stichting Vroege Interventie revalidatiezorg biedt cliënten met multidisciplinaire chronische gezondheidsproblematiek een nieuw perspectief. Stichting Vroege Interventie Revalidatiezorg heeft als doel resultaat gerichte zorg, bevorderen van maatschappelijke participatie en wetenschappelijke onderbouwing van poliklinische medisch specialistische revalidatie. Innovatieve ontwikkelingen worden in gang gezet om de doelmatigheid en doeltreffendheid van de poliklinische medisch specialistische revalidatie te bevorderen. Ook zullen we onverminderd inzetten op cliëntgericht werken, doorlooptijden, uniformiteit en het optimaliseren van het integrale cliëntproces.

IMG_1605

De revalidatie hecht grote waarde aan wetenschappelijke onderbouwde kennis omtrent het verbeteren van het rendement van revalidatietrajecten, gericht op de gezondheid, kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie.
De wetenschappelijke onderzoek agenda is gericht op:
• Literatuurstudies
• Ontwikkelen van een revalidatie Core set aan vragenlijsten
• Vroegtijdige herkenning van klachtpatronen
• Voorspellers zorgeffectiviteit & (verminderde)zorgconsumptie.

Wetenschappelijke onderbouwing van de vakinhoudelijke expertise op het gebied van poliklinische medisch specialistische revalidatie ter bevordering van maatschappelijk participatie is het speerpunt voor de komende jaren.

Er zijn samenwerkingsverbanden met diverse Universiteiten, Nationaal Programma Preventie 2014-2016, Platform Fit for Work, European Platform for Rehabilitation, Leden van Revalidatie Nederland.

133_logo_epr

revalidatie-nederland-500x221

fit for work logo

kennisnet revalidatie