Vroegeinterventie

Direct aanmelden voor een quickscan Meer »

Quickscan

Direct aanmelden voor een Quickscan door een revalidatiearts Meer »

Partners Vroege Interventie

Het VI-centrum bij u in de buurt. Meer »

Arbeidsrevalidatie

Arbeidsrevalidatie kan een eerste stap betekenen op de weg (terug) naar werk. Meer »

Persoonlijke aanpak

Wij spreken cliënten aan op hun eigen verantwoordelijkheid en gaan uit van hun mogelijkheden en niet van hun beperkingen. Meer »

 

Producten & Bekostiging

Product Vroege Interventie (VI)

 • Het product Vroege Interventie is voor iedereen beschikbaar vanuit de basisverzekering. De diagnostische fase en het revalidatietraject volgens de werkwijze Vroege Interventie worden geheel bekostigd door alle zorgverzekeraars. Met uitzondering van het eigen risico.
 • Het consult revalidatiearts wordt geheel bekostigd door de zorgverzekeraar.
 • De Quickscan diagnostiek wordt geheel bekostigd door de zorgverzekeraar.
 • Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u het eerste deel van de zorg die u krijgt zelf. Dit eigen risico bedraagt € 385 in 2018.
 • Extra re-integratie activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. De werkgever ontvangt de offerte van de extra re-integratie activiteiten.

Productie Re-integratie begeleiding (RIB).

 • Re-integratie activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgever.
 • De werkgever ontvangt de offerte van de extra re-integratie activiteiten.
 • Deze re-integratie begeleiding is op een VI traject.
 • Het is niet mogelijk deze kosten te declareren bij de zorgverzekeraar. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vergoeding van de kosten.
 • Inhoud Re-integratie begeleiding (RIB): werkplekbezoek, re-integratiebegeleiding met name vertaalslag arbeidsrevalidatie doelen vertalen naar arbeidsfunctie, telefonisch contact bedrijfsarts & werkgever, cliënt krijgt re-integratie coaching vertaal slag individuele revalidatie & arbeidsdoelen, rapportage (tussen- op 7 weken en eindrapportage 15 weken), multidisciplinaire overleg, eindgesprek.

Product Functionele Capaciteit Evaluatie (FCE)

 • Het product Functionele Capaciteit Evaluatie is voor iedereen beschikbaar.
 • Onderzoek naar de fysieke werkcapaciteit vindt plaats met behulp van de Workwell methodiek .
 • Deze gestandaardiseerde (functionele) testmethode geeft een analyse van de functionele (duur)belastbaarheid met betrekking tot verschillende fysieke vaardigheden (zitten, staan, lopen, hurken, knielen, hoog/laag reiken, hanteren, tillen, dragen), zoals gebruikt wordt binnen de bedrijfsgeneeskunde (FML lijst, rubrieken dynamische handelingen en statische houdingen).
 • Intakegesprek gevolgd door onderzoek, in totaal een dagdeel (3 tot 4 uur).
 • Analyseren van de functionele mogelijkheden. Advisering omtrent mogelijke aanpassingen rondom de werkplek.
 • Re-integratieadvies voor de eigen functie of andere functie of scholingsadvies.
 • De werkgever ontvangt de offerte Functionele Capaciteit Evaluatie.