Vroegeinterventie

Direct aanmelden voor een quickscan Meer »

Quickscan

Direct aanmelden voor een Quickscan door een revalidatiearts Meer »

Partners Vroege Interventie

Het VI-centrum bij u in de buurt. Meer »

Arbeidsrevalidatie

Arbeidsrevalidatie kan een eerste stap betekenen op de weg (terug) naar werk. Meer »

Persoonlijke aanpak

Wij spreken cliënten aan op hun eigen verantwoordelijkheid en gaan uit van hun mogelijkheden en niet van hun beperkingen. Meer »

 

Manifest voor nationale aanpak voor werkbehoud voor mensen met een chronische aandoening

Manifest Fit for Work aangeboden aan de vaste kamer commissie SZW

20 Organisaties verenigd in platform Fit for Work houden pleidooi voor nationale aanpak werkbehoud met een chronische aandoening

Den Haag, dinsdag 10 november 2015 – Vanmiddag overhandigde Paul Baart, voorzitter van het Fit for Work platform, het Fit for Work manifest aan de Vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelenheid. Het platform dat 20 maatschappelijke organisaties verenigt, pleit met het manifest . Fit for Work dringt er bij de politiek op aan om stappen te zetten om samen met werkgevers, werknemers en zorgverleners een nationaal plan uit te rollen om meer mensen met een chronische aandoening aan het werk te houden.

 manifest tweede kamer commissie

v.l.n.r.: Tamara Raaijmakers (Centrum Werk Gezondheid), Steven van Weyenberg (D66), Paul Baart (fit for Work), Linda Voortman (GroenLinks), John Kerstens (PvdA), Brigitte van der Burg (VVD – voorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Anoushka Schut-Welkzijn (VVD), Hanneke Verhelst (AbbVie)

Een op de drie werkende Nederlanders heeft een chronische aandoening

Eén op de drie werkende Nederlanders heeft een chronische aandoening. Dat aantal groeit. Naar verwachting heeft 40% van de bevolking in 2030 een chronische aandoening, zo’n 7 miljoen mensen. Paul Baart: “Te vaak leidt een chronische aandoening tot uitval op het werk. Ruim 66% van deze groep werkt. In vergelijking: van de mensen in dezelfde leeftijd zonder een chronische aandoening heeft 80% een betaalde baan. Dat kan anders en het moet anders. Omdat iedereen daar beter van wordt: werknemer, werkgever en maatschappij. Wij roepen de politiek op om het voortouw te nemen en betrokken partijen bij elkaar te brengen om samen een aanpak te formuleren om deze urgente maatschappelijke uitdaging het hoofd te bieden.”

Politiek ontbijt – 12 november 2015

tweet politiek ontbijt

Een nationale aanpak met 5 speerpunten

Het Fit for Work manifest pleit voor een nationale aanpak voor werkbehoud van mensen met een chronische aandoening waar werkgevers, werknemers, zorgverleners en beleidsmakers samen werken aan:

  • Toegankelijke informatie voor (zelfstandig) werkenden met een chronische aandoening
  • Stimulerende prikkels voor een ‘chronisch vriendelijk’ beleid van werkgevers
  • Meer aandacht en beloning voor arbeidsparticipatie als behandeldoel in de zorg
  • Samenhangend overheidsbeleid gericht op werkbehoud bij een chronische aandoening
  • Betere aansluiting van arbeid-gerelateerde zorg en reguliere zorgBarrières slechten die werken met een chronische aandoening in de weg staan
  • Fit for Work, een brede coalitie van werknemers met een aandoening, ondernemingen, zorgprofessionals en kennis instituten, maakt zich sterk voor werkbehoud voor werkenden met een chronische aandoening. “De barrières die werken met een chronische aandoening in de weg staan moeten geslecht worden”, aldus Baart. Fit for Work doet dit door praktische ondersteuning te bieden voor werknemers en werkgevers, aandacht te vragen voor arbeidsparticipatie vanuit de zorg en door ondersteunend overheidsbeleid te stimuleren. Paul Baart: “Zo kunnen meer mensen met een chronische aandoening aan het werk blijven. Dat verlaagt de zorgkosten, resulteert in minder uitkeringen en maakt Nederland innovatiever en productiever”.

Fit for Work platform

Deelnemers aan Fit for Work zijn Academie Mens en Arbeid Saxion Hogescholen, AIAS/Universiteit van Amsterdam, Bureau VolZin, Centrum Chronisch Ziek en Werk, Emma at Work, Hullen Advies, Kenniscentrum ZorgInnovatie Hogeschool Rotterdam, Maastricht UMC+, P2O personeel & projecten, Reumafonds, Stichting Drive-netwerk, Stichting IZZ, Stichting RRR, Stichting Tools, Stichting Vroege Interventie Heliomare, UMC Groningen Centrum voor Revalidatie & Revalidatiegeneeskunde, Vision at Work en Winnock.

ondertekening amersfoort