Vroegeinterventie

Direct aanmelden voor een quickscan Meer »

Quickscan

Direct aanmelden voor een Quickscan door een revalidatiearts Meer »

Partners Vroege Interventie

Het VI-centrum bij u in de buurt. Meer »

Arbeidsrevalidatie

Arbeidsrevalidatie kan een eerste stap betekenen op de weg (terug) naar werk. Meer »

Persoonlijke aanpak

Wij spreken cliënten aan op hun eigen verantwoordelijkheid en gaan uit van hun mogelijkheden en niet van hun beperkingen. Meer »

 

VI Diagnostiek

Op basis van een verwijzing van een bedrijfsarts, huisarts of een medisch specialist gaan we graag aan de slag. De cliënt zal eerst worden gezien door de revalidatiearts. Voor het consult revalidatie dient de cliënt vragenlijsten in te vullen. Vervolgens wordt de cliënt gezien door de revalidatiearts. De revalidatiearts screent op behandelbare grootheden op stoornisniveau en kijkt of er indicaties of contra-indicaties zijn voor een revalidatie. De revalidatiearts bepaalt in deze fase of de cliënt in aanmerking komt voor multidisciplinaire revalidatie.

Indien dit het geval is komt de cliënt in aanmerking voor onze Quickscan methodiek. De Quickscan bestaat uit een multidisciplinair onderzoek op medisch, fysiek, psychologisch en maatschappelijk gebied dat door verschillende professionals wordt uitgevoerd. Deze multidisciplinaire intake moet duidelijk maken welke de huidige mogelijkheden zijn op het fysieke-, mentale- en participatie domein (arbeid, algemeen dagelijks leven en hobby’s). Dit brede multidisciplinair team staat onder leiding van een revalidatiearts. Aan de hand van de vragenlijsten en onderzoeken wordt een rapportage opgesteld. Dit verslag wordt na de diagnostische fase uitgebreid met de cliënt besproken.

test ab test cd

Na goedkeuring van de cliënt ontvangt de verwijzend arts de eindrapportage met een advies voor een te volgen (revalidatie)traject. De verwijzend arts krijgt op deze manier snel inzicht in de revalidatie mogelijkheden. Indien geïndiceerd, volgt er een multidisciplinair revalidatietraject volgens de Vroege Interventie methodiek.

Deze werkwijze wordt vergoed door alle zorgverzekeraars. Zo kunt u langdurig ziekteverzuim en de financiële kosten binnen de organisatie beperken.

logo_verzekeraars