Vroegeinterventie

Direct aanmelden voor een quickscan Meer »

Quickscan

Direct aanmelden voor een Quickscan door een revalidatiearts Meer »

Partners Vroege Interventie

Het VI-centrum bij u in de buurt. Meer »

Arbeidsrevalidatie

Arbeidsrevalidatie kan een eerste stap betekenen op de weg (terug) naar werk. Meer »

Persoonlijke aanpak

Wij spreken cliënten aan op hun eigen verantwoordelijkheid en gaan uit van hun mogelijkheden en niet van hun beperkingen. Meer »

 

VI Aanmeld criteria

De medisch specialistisch poliklinische revalidatie volgens de Vroege Interventie methodiek is bedoeld voor mensen met chronische pijn, chronische vermoeidheid en voor mensen met chronische klachten aan het bewegingsapparaat.
In feite betekent dit dat een klacht minstens 3 weken aanwezig moet zijn, er meerdere factoren meespelen als oorzaak en reguliere eerste en/of tweedelijns zorg is ingezet zonder afdoende resultaat. De klachten nemen niet of nauwelijks af ondanks de optimale zorg van huisarts, fysiotherapeut, psycholoog of een specialist.

Inclusiecriteria

 • A-specifieke klachten aan het houding- en bewegingsapparaat al dan niet gecombineerd met psychosociale problematiek
 • Client heeft langer dan zes weken klachten
 • Er kan sprake zijn van (gedeeltelijk)arbeidsverzuim
 • Er is reguliere eerste en/of tweedelijns zorg ingezet zonder afdoende resultaat
 • Ongunstige prognose zonder inzet van multidisciplinaire revalidatie aanpak
 • Gedragsmatige aanpak is wenselijk
 • Bereidheid van de cliënt tot het ondertekenen van een behandelovereenkomst.

Exclusiecriteria:

 • • Onvoldoende motivatie;
  • Psychiatrische stoornissen
  • Aandoeningen van fysieke aard waarbij verwacht mag worden dat weefsel- en functieherstel zal plaatsvinden volgens normaal beloop.
  • Conflictsituatie met de werkgever

Vroege Interventie partners kunnen voor zorg gerelateerde producten alleen declareren bij de zorgverzekeraar als er een persoonlijke AGB code wordt opgegeven. Als deze niet aanwezig is kan onder supervisie van een andere arts met geldige AGB code verwezen worden. Deze supervisor dient de aanmelding mede te ondertekenen, anders kunnen de Vroege Interventie partners de aanmelding niet in behandeling nemen. Deze verplichting komt voort uit: ‘certificering declaraties van revalidatiecentra voor zorgverzekeraars’

logo_verzekeraars