Vroegeinterventie

Direct aanmelden voor een quickscan Meer »

Quickscan

Direct aanmelden voor een Quickscan door een revalidatiearts Meer »

Partners Vroege Interventie

Het VI-centrum bij u in de buurt. Meer »

Arbeidsrevalidatie

Arbeidsrevalidatie kan een eerste stap betekenen op de weg (terug) naar werk. Meer »

Persoonlijke aanpak

Wij spreken cliënten aan op hun eigen verantwoordelijkheid en gaan uit van hun mogelijkheden en niet van hun beperkingen. Meer »

 

Activiteiten overzicht

Vanuit Fit for Work kijken we terug op een goed jaar 2015 met onder meer:

 • Het Fit for Work manifest, het mogen aanbieden van dit manifest aan de vaste Kamercommissie van SZW
 • Een politiek ontbijt met Tweede Kamerleden, overheid, werkgevers, werknemers en kennisinstellingen
 • Een factsheet die onderbouwing geeft aan Fit for Work initiatieven
 • Tools voor werkgevers, werknemers en zorgprofessionals –  ook om in je netwerk door te sturen of op de eigen website te plaatsen:
 • Checklisten Fit for Work: aanpak voor werknemer, werkgever en zorgprofessionals om de aandacht op werkbehoud te richten
 • leidinggevenden: managementtips en handreiking voor het begeleiden van werknemers met een chronische aandoening
 • bedrijf: een stappenplan chronisch vriendelijke bedrijfsbeleid en mogelijkheid om in aanmerking te komen voor Award
 • werknemers: tips om aan het werk te blijven, met uitgebreidere handreiking en een werkwijzer voor ondersteuning
 • zorgprofessionals: screeningsvragen voor snelle indruk hoe het met het werk staat en interventiewijzer voor doorverwijzing bij werk gerelateerde problemen
 • Fit for Work ronde tafel in november met werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en kennisinstellingen i.s.m. het INVK (Nederlands Instituut voor Kennisoverdracht).
  • Onder meer de SER, Emma at Work, NVM (makelaars), UNETO-VNI (Installateurs) waren daarbij aanwezig.
 • Plenaire bijdrage van Michele Manto CEO AbbVie op het World Healthcare Forum op 24 november over Fit for Work.
 • Deelname Fit for Work platformleden aan de SER dialoogbijeenkomst op 15 december in aanloop naar het SER advies chronisch zieke werkenden.

Overige activiteiten van het Fit for Work programma

 1. Bijeenkomst Platform Fit for Work (20/3/2014)
 2. Ondertekening NPP (11/4/2014)
 3. Bijeenkomst Platform Fit for Work (07/09/2014)
 4. Derde Symposium Fit for Work; werken voor iedereen beter (07/10/2014)
 5. Symposium Alles is Gezondheid (04-02-2015)