Vroegeinterventie

Direct aanmelden voor een quickscan Meer »

Quickscan

Direct aanmelden voor een Quickscan door een revalidatiearts Meer »

Partners Vroege Interventie

Het VI-centrum bij u in de buurt. Meer »

Arbeidsrevalidatie

Arbeidsrevalidatie kan een eerste stap betekenen op de weg (terug) naar werk. Meer »

Persoonlijke aanpak

Wij spreken cliënten aan op hun eigen verantwoordelijkheid en gaan uit van hun mogelijkheden en niet van hun beperkingen. Meer »

 

Functionele Capaciteit Evaluatie

Functionele Capaciteit Evaluatie is een beproefde methode om de fysieke arbeidscapaciteit vast te stellen

Het vaststellen van fysieke belastbaarheid is relevant om te bepalen wat mogelijkheden zijn voor terugkeer naar eigen of aangepaste arbeid, herplaatsing of omscholing, een toekomstig beroep of opleiding. Functionele Capaciteit Evaluatie (FCE) levert bruikbare ondersteuning aan opdrachtgevers voor het vaststellen van werkvermogen.

FCE wordt toegepast binnen de verzekerings- , bedrijfsgeneeskunde en revalidatiegeneeskunde. Met een FCE worden de fysieke arbeidscapaciteiten op een gestandaardiseerde manier vastgesteld. De cliënt voert geprotocolleerde testen uit. De wijze van uitvoering wordt geobserveerd, geanalyseerd en gerapporteerd. Deze testmethode geeft een analyse van de fysieke (duur)belastbaarheid.

kurt fce

Fysieke activiteiten zoals; tillen, dragen, zitten, staan, lopen, hurken, knielen, hoog/laag reiken, handvaardigheden en energetische capaciteit kunnen worden onderzocht. Tijdens het FCE onderzoek voert de cliënt daadwerkelijk bovenstaande activiteiten uit. De fysieke belastbaarheid wordt vergeleken met de fysieke arbeidsbelasting. Op deze wijze kan het werkvermogen van (toekomstige) werknemers, in relatie tot hun arbeidsbelasting, worden beoordeeld.