Vroegeinterventie

Direct aanmelden voor een quickscan Meer »

Quickscan

Direct aanmelden voor een Quickscan door een revalidatiearts Meer »

Partners Vroege Interventie

Het VI-centrum bij u in de buurt. Meer »

Arbeidsrevalidatie

Arbeidsrevalidatie kan een eerste stap betekenen op de weg (terug) naar werk. Meer »

Persoonlijke aanpak

Wij spreken cliënten aan op hun eigen verantwoordelijkheid en gaan uit van hun mogelijkheden en niet van hun beperkingen. Meer »

 

VI Revalidatie

IMG_8853

Deze medisch specialistische poliklinische revalidatie volgens de Vroege Interventie methodiek is in samenwerking met een aantal zorgverzekeraars ontwikkeld. Alles in deze medisch specialistische revalidatie is gericht op voorwaarde scheppende factoren voor maatschappelijke participatie van de cliënt.
VI revalidatie is een multidisciplinair revalidatietraject door een samenwerkend team van revalidatieprofessionals, onder leiding van een revalidatiearts. Wanneer de cliënt met dit revalidatietraject akkoord gaat, worden de gemaakte afspraken vastgelegd door de ondertekening van een informed consent en kan gestart worden met het revalidatietraject.
Alles in deze gedragsmatige medisch specialistische revalidatie is gericht op voorwaarde scheppende factoren voor maatschappelijke participatie van de cliënt. Indien er sprake is van verzuim , is de ambitie dat de cliënt binnen acht weken werk hervat. De multidisciplinaire revalidatie bestaat uit trainingsonderdelen die de cliënt zowel fysiek als mentaal sterker maken en inzicht geven in de relatie tussen gedrag, prestaties en ziekteverzuim. Het multidisciplinair team staat onder leiding van een revalidatiearts.

Het revalidatietraject duurt maximaal 15 weken en twee dagdelen per week.
Gemiddelde tijdsinvestering bedraagt 8 uur. Het streven is om u binnen 8 weken weer maatschappelijk te laten functioneren. U dient zich te realiseren dat het een fysiek en mentaal intensief programma is. Verstandig is om daar rekening mee te houden in uw agenda.

De extra re-integratie activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. De werkgever ontvangt de offerte van de extra re-integratie activiteiten (RIB).