Vroegeinterventie

Direct aanmelden voor een quickscan Meer »

Quickscan

Direct aanmelden voor een Quickscan door een revalidatiearts Meer »

Partners Vroege Interventie

Het VI-centrum bij u in de buurt. Meer »

Arbeidsrevalidatie

Arbeidsrevalidatie kan een eerste stap betekenen op de weg (terug) naar werk. Meer »

Persoonlijke aanpak

Wij spreken cliënten aan op hun eigen verantwoordelijkheid en gaan uit van hun mogelijkheden en niet van hun beperkingen. Meer »

 

Product – FCE

  • Onderzoek naar de fysieke werkcapaciteit vindt plaats met behulp van de Workwell methodiek .
  • Functionele Capaciteit Evaluatie wordt ingezet voor mensen met een fysieke klacht of beperking, die hinder ondervinden bij arbeid, opleiding of participatie.
  • Deze gestandaardiseerde (functionele) testmethode geeft een analyse van de functionele (duur)belastbaarheid met betrekking tot verschillende fysieke vaardigheden (zitten, staan, lopen, hurken, knielen, hoog/laag reiken, hanteren, tillen, dragen), zoals gebruikt wordt binnen de bedrijfsgeneeskunde (FML lijst, rubrieken dynamische handelingen en statische houdingen).
  • Analyseren van de functionele mogelijkheden. Advisering omtrent mogelijke aanpassingen rondom de werkplek.
  • Re-integratieadvies voor de eigen functie of andere functie of scholingsadvies.
  • De werkgever ontvangt de offerte Functionele Capaciteit Evaluatie.
  • Het FCE rapport bevat observaties, testresultaten, analyse van resultaten, eventueel aanbevelingen voor verbeteringen van de fysieke  arbeidscapaciteiten en werkplekaanpassingen. Uiteraard wordt de  vraagstelling van de opdrachtgever beantwoord.

workwell logo