Vroegeinterventie

Direct aanmelden voor een quickscan Meer »

Quickscan

Direct aanmelden voor een Quickscan door een revalidatiearts Meer »

Partners Vroege Interventie

Het VI-centrum bij u in de buurt. Meer »

Arbeidsrevalidatie

Arbeidsrevalidatie kan een eerste stap betekenen op de weg (terug) naar werk. Meer »

Persoonlijke aanpak

Wij spreken cliënten aan op hun eigen verantwoordelijkheid en gaan uit van hun mogelijkheden en niet van hun beperkingen. Meer »

 

Aanmeld procedure

Aanmelden VI revalidatieproduct

De bedrijfsarts, huisarts en medisch specialist kunnen de cliënt digitaal verwijzen voor revalidatie volgens de methodiek van het netwerk Vroege Interventie Revalidatiezorg. Als verwijzend arts bent u degene die beoordeelt of een cliënt in aanmerking komt voor onze methodiek.

Zoals bij alle specialistische zorg is op de vergoeding van onze programma’s (diagnostiekfase en revalidatiefase) de eigen risico regeling van toepassing. Er kan door de zorgverzekeraar van uw patiënt dus aanspraak worden gemaakt op het eigen risico, voor zover dit nog niet is verbruikt. Wanneer de behandeling van uw patiënt zich uitstrekt over twee verschillende kalenderjaren, bestaat de mogelijkheid dat de verzekeraar voor beide jaren het eigen risico aanspreekt. Afhankelijk van de verzekeringspolis kan het zijn, dat het eigen risico wordt aangesproken van de cliënt. Zijn de financiële consequenties van het behandelplan compleet, duidelijk en vooraf weergegeven aan de cliënt?

Vroege Interventie partners kunnen voor zorg gerelateerde producten alleen declareren bij de zorgverzekeraar als er een persoonlijke AGB code wordt opgegeven.

U verwijst naar zorg die onder de basis zorgverzekering valt. Wettelijk is bepaald dat u als verwijzer een geldige AGB code moet hebben, die bij uw huidige werksituatie past. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw AGB registratie bij Vektis.

U kunt uw huidige registratie opzoeken op www.agbcode.nl of www.vecozo.nl.

Een AGB-code uit een niet meer bestaand dienstverband of anderszins niet meer geldende werksituatie, dient te worden aangepast en wordt niet geaccepteerd. Dit leidt tot onherroepelijke afwijzing door de zorgverzekeraar.

Als deze AGB-code niet aanwezig is kan onder supervisie van een andere arts met geldige AGB code verwezen worden. Deze supervisor dient de aanmelding mede te ondertekenen, anders kunnen de Vroege Interventie partners de aanmelding niet in behandeling nemen. Deze verplichting komt voort uit: ‘certificering declaraties van revalidatiecentra voor zorgverzekeraars’

Aanmelden FCE product

Opdrachtgevers kunnen UWV, gemeenten, werkgevers, inkomensverzekeraars, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen zijn. Iedere FCE wordt in nauw overleg met de opdrachtgever en cliënt uitgevoerd.

Aanmelden RIB product

Opdrachtgevers kunnen UWV, gemeenten, werkgevers, inkomensverzekeraars, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen zijn. Iedere RIB wordt in nauw overleg met de opdrachtgever en cliënt uitgevoerd.

Medisch specialistische diagnostiek & revalidatie dichtbij woon- en/of werkomgeving van de cliënt. Vroege Interventie heeft ongeveer 17 centrale locaties in Nederland. Vroege Interventie staat garant voor de kwaliteit en innovatie van het medische specialistische revalidatie programma dat we voeren. Deze efficiënte en effectieve revalidatiezorg is uniek in Nederland.

De verwijzer kan cliënten die voldoen aan de inclusie criteria direct digitaal aanmelden via deze website www.vroegeinterventie.nl / direct aanmelden

Onderstaand aanmeldprocedure stap voor stap beschreven.

Stap 1. www.vroegeinterventie.nl

Stap 2. Op home pagina links boven – direct aanmelden

Stap 3. Aanmelden producten Vroege Interventie

Stap 4. Keuze maken product Vroege Interventie/ Fysiopol of FCE aanklikken

Stap 5. Aanklikken; “ik wil een nieuw formulier invullen”, / pagina wordt geladen

Stap 6. Dan “zwarte blokje verder” aanklikken

Stap 7. Intikken vraagstelling

Stap 8. Intikken wat beoog ik met de verwijzing

Stap 9. Verwijzer gegevens invullen; gegevens van de bedrijfsarts invullen

Stap 10. Indien verwijzer bedrijfsarts dan evt. gegevens invullen van een procesbewaking interventie centrum

Stap 11. Huisarts gegevens invullen; gegevens van de cliënt invullen

Stap 12. Client gegevens invullen; gegevens van de cliënt invullen

Stap 13. Werkgever, gegevens van de werkgever invullen

Stap 14. Medisch profiel; Medisch diagnose; welke soort klachten/ omschrijving

Stap 15. Zijn er aanvullende gegevens beschikbaar?

Stap 16. Zijn er risicofactoren waarmee rekening moet worden gehouden?

Stap 17. FML gegevens aanwezig? Zo ja; document uploaden van eigen PC

Stap 18. Andere relevante gegevens aanwezig? Document uploaden van eigen PC

Stap 19. Belemmerende factoren voor re-integratie (ja/ nee) aanklikken

Stap 20. Keuze maken voor welke locatie wordt gekozen

Stap 21.  Naar bevestiging, aanklikken

Stap 22. Boven in het menu, kan je de aanmelding opslaan als PDF voor eigen gebruik (converteren naar PDF)

Stap 23. Verzenden aanklikken

Stap 24. In eigen mailbox een verificatie mailtje dat binnen komt ,

Stap 25. Verder aanklikken / Bevestiging

Vanaf 25 mei geldt de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het doel van deze nieuwe wetgeving is betere bescherming van persoonsgegevens, met meer aandacht voor digitale data en gelijke wetgeving in heel Europa. Door de vernieuwde wet worden de privacy rechten van cliënten versterkt en uitgebreid. Om te voldoen aan de nieuwe privacywet hebben we een aantal aanpassingen doorgevoerd in ons privacy beleid. We deden er al alles aan om uw cliënt gegevens goed te beschermen en dat blijven we doen. Client privacy is ons vertrekpunt. We gebruiken de gegevens, goed beveiligd, alleen voor onze diensten. We blijven bedenken hoe we uw privacy kunnen verbeteren en staan open voor suggesties en vragen.