Vroegeinterventie

Direct aanmelden voor een quickscan Meer »

Quickscan

Direct aanmelden voor een Quickscan door een revalidatiearts Meer »

Partners Vroege Interventie

Het VI-centrum bij u in de buurt. Meer »

Arbeidsrevalidatie

Arbeidsrevalidatie kan een eerste stap betekenen op de weg (terug) naar werk. Meer »

Persoonlijke aanpak

Wij spreken cliënten aan op hun eigen verantwoordelijkheid en gaan uit van hun mogelijkheden en niet van hun beperkingen. Meer »

 

Publicaties

Publicaties VI
Beemster TT, van Velzen JM, van Bennekom CAM, Frings-Dresen MHW, Reneman MF: Cost-effectiveness of Moderate versus Extensive Vocational Rehabilitation on Work Participation for Workers on Sick Leave due to Subacute or Chronic Musculoskeletal Pain: Design of a Non-inferiority Study [submitted].

Reneman MF, Beemster TT, Edelaar MJA, Van Velzen JM, Van Bennekom CAM, Escorpizo R. Towards an ICF- and IMMPACT-based pain vocational rehabilitation core set in the Netherlands. Journal of Occupational Rehabilitation 2013, 23(4), 576-584.

voorkant publicatie

Handbook of Vocational Rehabilitation and Disability Evaluation

Een Internationaal handboek op het gebied van arbeidsrevalidatie is recent gepubliceerd. Het handboek geeft de state of the art weer op dit onderwerp. Speciale hoofdstukken zijn gewijd aan neurologische aandoeningen, dwarslaesie en pijn. Over die laatste groep heeft Michiel Reneman, hoogleraar Revalidatie UMCG, een hoofdstuk geschreven: State of Vocational Rehabilitation and Disability Evaluation in Chronic Musculoskeletal Pain Conditions. In alle hoofdstukken is de ICF integraal verweven.

Handbook of Vocational Rehabilitation and Disability Evaluation

Fills a gap in applying the WHO’s ICF in VR teaching and practice. Addresses contemporary and emerging issues in vocational rehabilitation and disability evaluation. ICF will play major role in upcoming revision of WHO’s International Classification of Diseases

For persons with chronic illnesses and disabling injuries, work prospects–especially for meaningful work with decent conditions–have traditionally been poor. With global efforts from the UN, WHO, ILO, and other bodies focusing attention on this wide-reaching issue, innovative tools are needed to translate large-scale goals into real-world outcomes.

The framework offered by the Handbook of Vocational Rehabilitation and Disability Evaluation highlights the complex challenges and opportunities involved in enabling re-entry into the workforce. Geared to ICF (International Classification of Functioning, Disability, and Health) standards, this timely reference outlines current science-based methods in assessing impairment and capabilities and emerging approaches to management specifically relating to work participation. Separate chapters are devoted to evaluation and rehabilitation guidelines for individuals with brain injury, chronic musculoskeletal pain, mental illness, and other disabling conditions. And the chapters on ICF-based functioning measurement review the data on widely-used clinician- and patient-reported instruments and the recent Work Rehabilitation Questionnaire (WORQ). Featured in the Handbook:

  • The impact of chronic disease on work participation and its implications for intervention and management.
  • Vocational assessment and job placement.
  • Spinal cord injury: vocational rehabilitation and disability evaluation.
  • Critical issues for mental health management in vocational rehabilitation.
  • Clinician-reported outcome measures: experiences from multicenter follow-up.
  • ICF-based tools in rehabilitation toward return-to-work.

The Handbook of Vocational Rehabilitation and Disability Evaluation is of critical interest to researchers, educators, and students in disability- and work-related fields. It is also a practical resource outside the campus setting, aiding those providing services to, as well as policymakers involved in improving the lives of, persons with disabilities.

boek MR

Publicaties NAH

Van Velzen JM, van Bennekom CA, Edelaar MJ, Sluiter JK, Frings-Dresen MH. Prognostic factors of return to work after acquired brain injury: a systematic review. Brain Injury 2009, 23(5), 385-395.

Van Velzen JM, van Bennekom CA, Edelaar MJ, Sluiter JK, Frings-Dresen MH. How many people return to work after acquired brain injury?: a systematic review. Brain Injury 2009, 23(6), 473-488.

Van Velzen JM, van Bennekom CA, van Dormolen M, Sluiter JK, Frings-Dresen MH. Factors influencing return to work experienced by people with acquired brain injury: a qualitative research study. Disability and Rehabilitation, 2011, 33(23-24), 2237-2246.

Velzen van J, van Bennekom C, Boskamp J, Meekel J. Arbeidsgerelateerde revalidatie: arbeid als onderdeel van de vroege revalidatie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Heliomare, Wijk aan Zee. Juni 2011. ISBN: 978-90-817787-0-1.

Van Velzen JM, van Bennekom CAM, Sluiter JK, Frings-Dresen MH. Arbeidsgerelateerde revalidatie na niet-aangeboren hersenletsel: een multidisciplinaire werkwijze. Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, 2012, 5, 209-212.

Van Velzen JM, van Bennekom CAM. Arbeidsgerelateerde revalidatie na niet-aangeboren hersenletsel. Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde, 2012, 2, 83-84.

Goossens PH, Donker-Cools BHPM, van Velzen JM, Wind H. De richtlijn Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) en Arbeidsparticipatie (2011): Wat is relevant voor de revalidatiegeneeskunde? Nederlands tijdschrift voor revalidatiegeneeskunde, 2012, 34(1), 32-36.

Van Velzen JM, van Bennekom CAM, Sluiter JK, Frings-Dresen MHW. Early Vocational Rehabilitation after acquired brain injury: a structured and interdisciplinary approach. Journal of Vocational Rehabilitation (in press).