Vroegeinterventie

Direct aanmelden voor een quickscan Meer »

Quickscan

Direct aanmelden voor een Quickscan door een revalidatiearts Meer »

Partners Vroege Interventie

Het VI-centrum bij u in de buurt. Meer »

Arbeidsrevalidatie

Arbeidsrevalidatie kan een eerste stap betekenen op de weg (terug) naar werk. Meer »

Persoonlijke aanpak

Wij spreken cliënten aan op hun eigen verantwoordelijkheid en gaan uit van hun mogelijkheden en niet van hun beperkingen. Meer »

 

Wat houdt het VI onderzoek In ?

foto vi trail timo

Hoe wordt dit onderzocht 1. Het eerste deel van het onderzoek bestaat uit het opstellen van een op consensus gebaseerde set van vragenlijsten (Reneman et al. 2013). Deze set vragenlijsten wordt gebruikt in het (kosten)effectiviteit onderzoek (zie het derde deel van het promotieonderzoek). 2. Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit een test-hertest betrouwbaarheidsonderzoek van twee bestaande vragenlijsten die zijn aangepast naar de Vroege Interventie situatie en populatie. Het gaat om aangepaste versies van de imta Productivity Cost Questionnaire (iPCQ) en de Trimbos/iMTA questionnaire for Costs associated with Psychiatric Illness (TiC-P). Deze twee vragenlijsten meten productiviteit en zorggebruik. 3. In het derde deel van het onderzoek wordt de effectiviteit en kosteneffectiviteit van het huidige Vroege Interventie programma vergeleken met een aangepast Vroege Interventie programma van 40 uur. Het huidige Vroege Interventie programma van 100 uur bestaat uit vijf modules: fysiek (graded activity), mentaal (cognitieve gedragstherapie), educatie (groepsbijeenkomsten), ontspanning en arbeid (werkplekbezoek en communicatie gedurende arbeidsrevalidatie programma met werkgever, werknemer en bedrijfsarts).

koffie bekerpat info

Het 40 uur programma bestaat uit een vast onderdeel, namelijk de arbeid module, en uit een keuze van de andere vier modules uit het 100 uur programma. De inhoud van het 40 uur programma wordt bepaald na de multidisciplinaire screening, en kan per cliënt verschillen qua inhoud. Na het afronden van het betreffende arbeidsrevalidatieprogramma (100 of 40 uur) na 15 weken training worden mensen gevraagd om een jaar lang elke twee maanden vragenlijsten in te vullen. Aspecten die uitgevraagd worden zijn onder andere: arbeidsparticipatie (ziekteverzuim), productiviteit, werkvermogen, zorggebruik en kwaliteit van leven. Vier revalidatiecentra in Nederland doen mee aan het promotieonderzoek: Adelante, Libra, Heliomare en Roessingh. 4. Het vierde deel van het onderzoek bestaat uit interviews met mensen die de 40 of 100 uur trajecten hebben gevolgd. Aan deze mensen zal worden gevraagd wat voor hen de bevorderende en/of belemmerende factoren waren voor een succesvolle terugkeer naar eigen werk of passend ander werk. 5. Het vijfde deel van het onderzoek bestaat uit focus groep interviews met professionals van de vier deelnemende revalidatiecentra aan het (kosten)effectiviteit onderzoek. Bevorderende en belemmerende factoren van de 40 en 100 uur arbeidsrevalidatie aanpak zullen hierin worden uitgevraagd.
 

timo a

Klik op de link om de Onderzoekopzet in poster format te bekijken:
Poster T Beemster