Vroegeinterventie

Direct aanmelden voor een quickscan Meer »

Quickscan

Direct aanmelden voor een Quickscan door een revalidatiearts Meer »

Partners Vroege Interventie

Het VI-centrum bij u in de buurt. Meer »

Arbeidsrevalidatie

Arbeidsrevalidatie kan een eerste stap betekenen op de weg (terug) naar werk. Meer »

Persoonlijke aanpak

Wij spreken cliënten aan op hun eigen verantwoordelijkheid en gaan uit van hun mogelijkheden en niet van hun beperkingen. Meer »

 

Voor wie een FCE?

FCE wordt ingezet voor cliënten die door hun fysieke klacht of beperking hun werk niet (meer) kunnen uitvoeren. Deze extra gegevens zijn een bruikbare aanvulling op de inschatting van de arts, al of niet uitgedrukt in de FML, en zelfrapportages.

Tevens kan een FCE worden ingezet als ondersteuning voor het bepalen van arbeidsongeschiktheid, of ter ondersteuning van selectie voor functies die specifieke fysieke capaciteiten vereisen