Skip to main content

De multidisciplinaire aanpak
van Vroege Interventie sluit
in veel gevallen naadloos aan

Ervaring bedrijfsarts

Bedrijven in Nederland vangen veel verzuim zelf op en begeleiden zieke werknemers onder begeleiding van een bedrijfsarts. De bedrijfsarts wordt in toenemende mate geconfronteerd met complexe problematiek waar verschillende factoren de klachten veroorzaken of onderhouden. In het geval van chronische rug- of nekklachten is er in veel gevallen geen duidelijk verband tussen de klachten die mensen aangeven en de afwijkingen op een foto. Om de klachten te verminderen is dan een specifieke aanpak nodig De factoren die de klacht veroorzaken worden positief beïnvloed. Dit leidt vaak tot functioneel herstel en vermindering van de ervaren klachten. Dit is een van de methoden van Vroege Interventie.

Langdurige arbeidsongeschiktheid heeft grote gevolgen. Het verlies aan contacten, zingeving en vermindering aan inkomen heeft grote invloed op het welbevinden en de gezondheid van mensen. Dit heeft zelfs invloed op de levensverwachting. Ook bedrijven zijn gebaat bij een optimale verzuimbegeleiding. Als dit niet goed gebeurt heeft dit forse financiële gevolgen en verliest men waardevol personeel en kennis. Vroege Interventie kan in deze situaties een waardevolle partner zijn. In negen van de tien gevallen pakken onze trajecten succesvol uit.

Ik wil iemand verwijzen

“Ik heb veel mensen doorverwezen en mijn ervaringen zijn goed. De multidisciplinaire aanpak van Vroege Interventie sluit in veel gevallen naadloos aan op de multifactoriële oorzaak van de klachten. Daarnaast is de prijs-kwaliteitverhouding goed en ben ik blij met de soms noodzakelijke vasthoudendheid bij de medewerkers om problemen op te lossen.”

Partners Vroege Interventie

Kennispartner van VI