Skip to main content

Onderzoek Fysieke Belastbaarheid – Functionele Capaciteit Evaluatie

Omschrijving:

Onderzoek naar de fysieke werkcapaciteit vindt plaats met  behulp van een Functionele Capaciteit Evaluatie, de Workwell FCE. Deze gestandaardiseerde (functionele) testmethode geeft een analyse van de functionele (duur)belastbaarheid met betrekking tot verschillende fysieke vaardigheden (zitten, staan, lopen, hurken, knielen, hoog/laag reiken, hanteren, tillen, dragen), zoals gebruikt wordt binnen de bedrijfsgeneeskunde (FML lijst, rubrieken dynamische handelingen en statische houdingen). Taken die voorkomen in de functie van de cliënt kunnen zo nodig middels toegevoegde werksimulatietesten zo veel mogelijk benaderd worden.

Doelstelling:

Verkrijgen van een zo objectief mogelijk beeld van de fysieke (arbeids)belastbaarheid. Analyseren van de functionele mogelijkheden. Advisering omtrent mogelijke aanpassingen rondom de werkplek. Re-integratieadvies voor de eigen functie of andere functie of scholingsadvies.

Doelgroep:

Werknemers en uitkeringsgerechtigden met (ervaren) fysieke belemmeringen aan het bewegingsapparaat, belemmeringen omtrent de duurbelastbaarheid en/of arbeidsgerelateerde handelingen.

Voorwaarden:

  • Relevante (medische) informatie is beschikbaar voorafgaand aan het onderzoek.
  • De klachten en/of beperkingen dienen zich hierbij in een chronische, relatief statische situatie te bevinden.
  • (Medische) contra-indicaties voor bepaalde (deel)testen dienen door verwijzer vermeld te worden tijden de aanmelding.
  • Minimale leeftijd 16 jaar
  • Heldere vraagstelling

Vorm:

Intakegesprek gevolgd door een Functionele Capaciteit Evaluatie onderzoek (FCE) volgens de Workwell methodiek.

Rapportage:

Schriftelijk, conform gemaakte afspraken.

Uitvoering:

Locatie van gekozen partner Vroege Interventie

Kosten:

Maatwerk offerte. De kosten voor deze interventie worden in rekening gebracht bij de werkgever. Voorkeur om de FCE in te bedden in een multidisciplinaire analyse. Er kan sprake zijn van een eigen risico voor de cliënt.

Partners Vroege Interventie

Kennispartner van VI