Skip to main content

Omschrijving:

Consult revalidatiearts, gevolgd door multidisciplinair onderzoek:

 • Fysio-/manueel therapeutische anamnese en fysio-/manueel therapeutisch onderzoek op contra-indicatie
 • Aanvullend fysiek functieonderzoek
 • Arbeid specifieke anamnese
 • Oriëntatie op de werkcapaciteit
 • Intake arbeidspsycholoog

Doelstelling:

Onafhankelijk advies voor passende interventie. Bepalen of een arbeid specifieke interventie passend is, en zo ja, welke? In kaart brengen of er belemmeringen zijn op arbeidsgebied, waarmee rekening moet worden gehouden.

Doelgroep:

Cliënten met fysieke klachten en/of belemmeringen bij wie een psychomentale en/ of gedragsmatige component een rol lijkt te spelen. De arbeidsparticipatie wordt hierdoor beïnvloed of verzuim dreigt. Dit onderzoek is niet passend bij psychiatrische problematiek.

Inclusie criteria

 • A-specifieke klachten aan het houding- en bewegingsapparaat al dan niet gecombineerd met psychosociale problematiek
 • Client heeft langer dan zes weken klachten
 • Er kan sprake zijn van (gedeeltelijk)arbeidsverzuim
 • Er is reguliere eerste en/of tweedelijns zorg ingezet zonder afdoende resultaat
 • Ongunstige prognose zonder inzet van multidisciplinaire revalidatie aanpak
 • Gedragsmatige aanpak is wenselijk
 • Bereidheid van de cliënt tot het ondertekenen van een behandelovereenkomst.

Voorwaarden:

 • Relevante (medische of psychologische) informatie is beschikbaar
 • Eventuele functieomschrijving

Vorm:

 • Individueel. Consult revalidatiearts gevolgd door 1 dagdeel individuele gesprekken, fysiek onderzoek, fysieke testen en vragenlijsten invullen

Rapportage:

Schriftelijk, conform gemaakte afspraken.

Uitvoering:

Locatie van gekozen partner Vroege Interventie

Kosten:

De kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar indien de cliënt wordt aangemeld door een bedrijfsarts, huisarts of voor de cliënt.

Partners Vroege Interventie

Kennispartner van VI