Skip to main content

Re-integratiemodule (RIB) bij Multidisciplinaire Arbeidsrevalidatie

Omschrijving:

Zonder goede communicatie met de werkomgeving is het verhogen van arbeidsparticipatie lastig vorm te geven. Afstemming en communicatie met de werkgever en/of bedrijfsarts zien wij dan ook als een essentieel onderdeel van de multidisciplinaire training. Een individueel coaching traject in combinatie met het Vroege Interventietraject vergroot de kans op werkhervatting en/of het behouden van werk bovendien aanzienlijk. Een individueel begeleidingsprogramma kan bestaan uit (een combinatie van) de volgende onderdelen:

  • Inventariseren van de arbeidssituatie
  • Signaleren van knelpunten
  • Aanpassingen in de werksituatie (structureren en plannen van taken, organiseren van de werkzaamheden, verdeling belasting over de dag)
  • Aanleren van werktechnieken, functioneel trainen van vaardigheden
  • Ergonomische advisering
  • Begeleiding in een opbouw van arbeidsbelasting, opstellen re-integratieschema
  • Signaleren en benoemen van communicatieproblemen
  • Begeleiden bij conflicthantering, grenshantering en timemanagement
  • Begeleiden van samenwerking tussen cliënt en collega’s
  • Evaluatiegesprekken met werkgever, werknemer, opdrachtgever

Doelstelling:

Het bieden van een individueel begeleidingsprogramma met als doel de kans op werkhervatting en/of het behouden van werk te vergroten.

Doelgroep:

Cliënten die geïndiceerd zijn voor een arbeidsrevalidatietraject bij één gekozen partner van Vroege Interventie.

Voorwaarden:

Cliënt heeft een arbeidscontract.

Vorm:

Individueel maat werk programma. Door middel van (telefonisch) contact en tijdens werkplekbezoek.

Rapportage:

Schriftelijk, conform gemaakte afspraken.

Uitvoering:

Locatie van gekozen partner van Vroege Interventie.

Kosten:

Maatwerk offerte. De kosten voor deze interventie worden in rekening gebracht bij de werkgever.

Partners Vroege Interventie

Kennispartner van VI