Skip to main content

Multidisciplinaire Arbeidstraining

Omschrijving:

In de multidisciplinaire arbeidstraining verkrijgt de deelnemer door coaching inzicht in het samenspel tussen gedrag, prestaties en (verzuim van) werk en wordt de algehele en functionele belastbaarheid getraind. Fysieke training, individuele coaching, themabijeenkomsten, begeleiding op het werk en ontspanningstraining vormen in een op maat gesneden pakket onderdelen van de arbeidstraining.

Doelstelling:

Door het optimaliseren van de belastbaarheid en zelfredzaamheid in het behouden hiervan door onder andere grenshantering is de deelnemer in staat om duurzaam terug te keren naar werk en/of aan het werk te blijven. Bij volledig verzuim van werk is de ambitie dat de medewerker gedurende de eerste helft van de training weer aan het werk gaat.

Doelgroep:

Cliënten met lichamelijke klachten met een gedragsmatige en/of psychosociale component waarbij sprake is van (dreigende) uitval uit het arbeidsproces.

Inclusie criteria

  • A-specifieke klachten aan het houding- en bewegingsapparaat al dan niet gecombineerd met psychosociale problematiek
  • Client heeft langer dan zes weken klachten
  • Er kan sprake zijn van (gedeeltelijk)arbeidsverzuim
  • Er is reguliere eerste en/of tweedelijns zorg ingezet zonder afdoende resultaat
  • Ongunstige prognose zonder inzet van multidisciplinaire revalidatie aanpak
  • Gedragsmatige aanpak is wenselijk

Voorwaarden:

  • Voorafgaand aan een trainingsprogramma gaat een Quickscan Arbeid.
  • Er is sprake van multifactoriële problematiek op zowel fysiek, mentaal, arbeid en/of sociaal gebied.
  • Relevante medische informatie is beschikbaar.
  • Voldoende beheersing van de Nederlandse taal.

Vorm:

Individueel maatwerk trainingsprogramma. Participeert in een groepstraining. Maximaal 15 weken, 2 dagdelen per week.

Rapportage:

Schriftelijk. Halverwege en na afloop van het trainingsprogramma.

Uitvoering:

Locatie van gekozen partner Vroege Interventie.

Kosten:

Dit traject wordt vanuit de basiszorgverzekering van de cliënt vergoed indien de revalidatiearts een indicatie voor multidisciplinaire revalidatie heeft gesteld. Alleen de kosten voor werkgerichte begeleiding worden dan in rekening gebracht. Er kan sprake zijn van een eigen risico voor de cliënt.

Partners Vroege Interventie

Kennispartner van VI