Skip to main content

Post-COVID
revalidatie

De impact van het corona virus op onze gezondheid en maatschappij is groot.

Het coronavirus SARS-CoV-2 veroorzaakt de ziekte COVID-19 en blijkt een hardnekkig virus te zijn dat veel invloed heeft op verschillende lichaamsfuncties. Veel gehoorde klachten die mensen na COVID kunnen ervaren zijn longklachten, spierzwakte, verminderd uithoudingsvermogen, gewrichtspijn en/of -stijfheid, vermoeidheid, problemen met gewone dagelijkse handelingen, problemen met geheugen, denkvermogen, concentratie en prikkels, angst en depressie. De intensiteit van deze klachten is afhankelijk van de impact die het virus op het lichaam heeft gehad.

Bij de meerderheid van de mensen zullen deze klachten weer spoedig verdwijnen maar houden anderen langdurige klachten. Deze restklachten beperken mensen om de draad weer op te pakken en kan leiden tot arbeidsverzuim. Als werkgever en werknemer is er een gedeelde verantwoordelijkheid voor re-integratie. Een werkgever draagt daarnaast ook het financiële risico van loondoorbetaling, regelen van vervanging en productieverlies. Daarom is het bij arbeidsverzuim wat langer dreigt te duren, verstandig om tijdig met revalidatie te starten.

Iemand komt vervolgens bij ons in aanmerking voor een revalidatie behandeling als er sprake is van aanhoudende beperkingen in functioneren in combinatie met arbeidsverzuim, multifactoriële in standhoudende factoren en onvoldoende effect van adequate behandeling in de 1e lijn.

Vroege Interventie partners hebben veel expertise in het multidisciplinair begeleiden van mensen met chronische (pijn)klachten en een aspecifiek klachtenbeeld. Onze interventies zijn altijd gericht op herstel van belastbaarheid, verbeteren van participatie, duurzame inzetbaarheid in werk en verantwoorde werkhervatting.

Het traject start met een diagnostische fase om de huidige fysieke en mentale belastbaarheid in kaart te brengen. Hierbij wordt de medewerker gezien door professionals uit meerdere disciplines zoals een; revalidatiearts, (GZ-)psycholoog, fysiotherapeut en re-integratiedeskundige.

Het complexe patroon van klachten en oorzaken vraagt om de juiste zorg op de juiste plek. Wij hanteren het stepped- en match care principe waarbij de focus ligt op reconditionering en duurzame inzetbaarheid. Onderdeel van de complexiteit kunnen klachten voortkomend uit Post-COVID zijn. Voor toelating tot de arbeidsrevalidatie in deze situaties wordt getoetst volgens de richtlijn van de Medisch Specialistische Revalidatie (MSR).

Waarom voor ons kiezen?

Wij maken werk van mensen! Wij leren de mensen om te gaan met de klachten om weer met plezier te kunnen functioneren op het werk en van sociale activiteiten.

  • Intensieve multidisciplinaire werkwijze afgestemd op persoonlijke doelen;
  • Individuele programma’s en werken in groepsverband;
  • Focus op hervatting werkzaamheden;
  • Revalidatie combineren met duurzame werkhervatting;
  • Samen werken aan uw gezondheid.

Partners Vroege Interventie

Kennispartner van VI