Vroegeinterventie

Direct aanmelden voor een quickscan Meer »

Quickscan

Direct aanmelden voor een Quickscan door een revalidatiearts Meer »

Partners Vroege Interventie

Het VI-centrum bij u in de buurt. Meer »

Arbeidsrevalidatie

Arbeidsrevalidatie kan een eerste stap betekenen op de weg (terug) naar werk. Meer »

Persoonlijke aanpak

Wij spreken cliënten aan op hun eigen verantwoordelijkheid en gaan uit van hun mogelijkheden en niet van hun beperkingen. Meer »

 

VI – Re-integratie begeleiding.

Productie Re-integratie begeleiding (RIB).

  • Re-integratie activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgever.
  • De werkgever ontvangt de offerte van de extra re-integratie activiteiten.
  • Deze re-integratie begeleiding is op een VI traject.
  • Het is niet mogelijk deze kosten te declareren bij de zorgverzekeraar. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vergoeding van de kosten.
  • Inhoud Re-integratie begeleiding (RIB): werkplekbezoek, re-integratiebegeleiding met name vertaalslag arbeidsrevalidatie doelen vertalen naar arbeidsfunctie, telefonisch contact bedrijfsarts & werkgever, cliënt krijgt re-integratie coaching vertaal slag individuele revalidatie & arbeidsdoelen, rapportage (tussen- op 7 weken en eindrapportage 15 weken), multidisciplinaire overleg, eindgesprek.
  • De werkgever die een verzuim en/of WGA verzekering heeft of bij letselschade (regres) deze kosten mogelijk (deels) vergoed kan krijgen

emmy

Re-integratietrajecten effectief:
Onderzoek SEO Economisch onderzoek “Lange termijn effecten van re-integratie” in opdracht van het ministerie van SZW. Het wetenschappelijke rapport is in PDF vorm te downloaden via www.SEO.nl.
Conclusie rapport; inzet van re-integratietrajecten bij de doelgroep leidt op lange termijn tot grote kans op werk of werkbehoud. De verhoogde kans is blijvend tot acht jaar na instroom.