Skip to main content

Omschrijving:

In de fysieke arbeidstraining verkrijgt de deelnemer door coaching inzicht in het samenspel tussen prestaties en (verzuim van) werk en wordt de algehele en functionele belastbaarheid getraind. Fysieke training, individuele coaching, themabijeenkomsten en begeleiding op het werk vormen in een op maat gesneden pakket onderdelen van de arbeidstraining.

Doelstelling:

Door het optimaliseren van de belastbaarheid en zelfredzaamheid in het behouden hiervan door onder andere grenshantering is de deelnemer in staat om duurzaam terug te keren naar werk en/of aan het werk te blijven. Bij volledig verzuim van werk is de ambitie dat de medewerker gedurende de eerste helft van de training weer aan het werk gaat.

Doelgroep:

Cliënten met lichamelijke klachten / beperkingen waarbij de fysieke belastbaarheid is verlaagd. Dit kan zich uiten in verminderde conditie, spierkracht, mobiliteit en/of coördinatie. Hierdoor kan er sprake zijn van (dreigende)uitval uit het arbeidsproces.

Inclusie criteria

  • A-specifieke klachten aan het houding- en bewegingsapparaat
  • Client heeft langer dan zes weken klachten
  • Er kan sprake zijn van (gedeeltelijk)arbeidsverzuim
  • Er is reguliere eerste en/of tweedelijns zorg ingezet zonder afdoende resultaat
  • Ongunstige prognose zonder inzet van multidisciplinaire revalidatie aanpak
  • Bereidheid van de cliënt tot het ondertekenen van een behandelovereenkomst.

Voorwaarden:

  • Voorafgaand aan een trainingsprogramma gaat een QuickScan.
  • Sprake van fysiek gerelateerde problematiek.
  • Relevante medische informatie is beschikbaar.
  • Voldoende beheersing van de Nederlandse taal.

Vorm:

Individueel maatwerk trainingsprogramma. Participeert in een groepstraining. Maximaal 12 weken, 2 dagdelen per week.

Rapportage:

Schriftelijk. Halverwege en na afloop van het trainingsprogramma.

Uitvoering:

Locatie van gekozen partner Vroege Interventie

Kosten:

Maatwerk offerte. De kosten voor deze interventie worden in rekening gebracht bij de werkgever. Er kan sprake zijn van een eigen risico voor de cliënt.

Partners Vroege Interventie

Kennispartner van VI